• image

  Saopštenje za javnost, snabdijevanje lijekovima i deficitarnost citostatika

  Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (u daljem tekstu: Zavod) saglasno tački IX stav 1. podtačka 3.Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 21/09), te tački II pod c) i tački III stav 1.pod c) Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalisti...

  Čitaj više
 • image

  Održan sastanak predstavnika zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

  U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K u Mostaru,  Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je 12.9.2018.g organizirao sastanak svih ravnatelja/direktora županijskih/kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Pored predstavnika zavoda sastanku je nazočila i pomoćnica ministra civilnih poslova BiH. Na samom početku, ravnateljica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, doc.dr.sc. Vlatka Martinović, pozdravila je nazočn...

  Čitaj više
 • image

  Informacija o provedenim aktivnostima vezanim za liječenje oboljelih od metastatskog melanoma

  Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja donijelo Odluku o rasporedu viška prihoda nad rashodima po Godišnjem obračunu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, za 2017. godinu, u okviru koje su izdvojena i sredstva namijenjena za liječenje oboljelih od metastatskog melanoma u 2018.godini, u iznosu od 2.500.000 KM, U skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH,...

  Čitaj više
 • image

  Radna posjeta Ministra zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona

  Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona Hazim Kapić boravio je danas u Sarajevu, u radnoj posjeti direktorici Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Vlatki Martinović. Više o tome na linku: http://vladausk.ba/v4/novost/ministar-kapic-boravio-danas-u-sarajevu/435  

  Čitaj više
 • image

  Jačanje saradnje institucija sa istim i sličnim ciljnim grupama na nivou BiH pod sloganom „Mi štitimo vaše zdravlje“

  U sklopu inicijative "Jačanje saradnje institucija sa istim i sličnim ciljnim grupama na nivou BiH", a u cilju bolje zaštite javnog zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine, pod sloganom „Mi štitimo vaše zdravlje“, u prostorijama sjedišta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine razgovarano je o aktuelnim temama i usaglašene su aktivnosti, iz djelokruga nadležnosti, na kojima će se raditi, a sa ciljem bol...

  Čitaj više

Korisni linkovi


Pitanja i odgovori


Izdvojeni dokumenti

Svi dokumenti