Sekretari stručnih komisija za specifična oboljenja sa posebnim režimom izdavanja saglasnosti

Naziv komisije

 

Kontakt telefon

Komisija za liječenje oboljelih od Hepatitisa B i C

 

033-728-738

Komisija za liječenje oboljelih od Ulceroznog kolitisa, Cronove bolesti

Komisija za liječenje Multiple skleroze

Komisija za imunosupresive


Komisija za citostatike, Glivec, Mabthera i Herceptin (Hematološka)

 

033-728-718

Komisija za citostatuke, Avastin, Tarceva, Temodal, Sunitinib, Sorafenib, Alemtuzumab

Komisija za ugradnju Kohlearnog implanata

 

 

Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja