Kontakt telefon komisije za rješavanje po žalbama na rješenja o upućivanju osiguranih lica na liječenje u inostranstvo

Kontakt telefon Komisije za rješavanje po žalbama na rješenja o upućivanju osiguranih lica na liječenje u inostranstvo

 

 

Kontakt telefon

033-728-717