Dokumenti/akti zavoda

Dokumenti/akti zavoda

Na ovoj stranici nalaze se dokumenti/akti koje donosi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018 do 2020. godine


Uputstvo za fakturisanje-april2017


Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu


Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani)

Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu


Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (konsolidovani)

Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu


Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 do 2019. godine

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016 do 2018. godine

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015 do 2017. godine Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu


Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu


Obračun sredstava u zdravstvu Federacije BiH za 2016. godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2015 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2014 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2013 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2012 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2011 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2010 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBiH za 2009 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2008 godinu


Jedinstvena metodologija


Uputstvo za primjenu Tarifa zdravstvenih usluga

Tarifnik


Odluka o listi lijekova

Uputstvo o primjeni odluke o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine


Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa liste za lijekove Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Liste čekanja su u izradi.


Uputstvo za fakturisanje liječenja osiguranih lica na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Uputstvo za korisnike