• image

  Informacija o nabavci lijekova iz grupe tuberkulostatika

  Trenutno nema deficitarnosti u snabdjevanju tuberkulostaticima nadležnih zdravstvenih ustanova sukladno Odluci o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH  koju je donijela Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva. Zavod u skladu sa propisima može samo nabavljati lijekove sa Liste lijekova koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti u oblicima i jačinama kako je definirano Odlukom o Listi lijekova i nabavku vrši isključivo kroz provođenje postup...

  Čitaj više
 • image

  Informacija o refundaciji lijekova - imunosupresiva

  U cilju omogućavanja korištenja lijekova koji se koriste nakon transplantacije organa u imunosupresivnoj terapiji, po preporuci nadležnog liječnika specijaliste s radnim iskustvom, što podrazumjeva i mogućnost da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, odnosno da se ne uvodi zamjenska terapija, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 29.10.2019. godine, donijelo je Odluku o kri...

  Čitaj više
 • image

  Informacija u vezi nabavke trakica za šećer za djecu do 18 godina na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

  Ovim putem obavještavamo roditelje djece, koja preko Federalnog zavoda dobijaju trakice i aparate za kontrolu šećera u krvi u pripadajućim domovima zdravlja, da dosadašnji dobavljač istih nije zbog tehničkih razloga u mogućnosti da u kratkom roku obezbijediti potreban broj trakica. Da bi se omogućilo kontinuirano snabdijevanje djece navedenim trakicama, molimo roditelje da sami nabave trakice za period od sedam dana, a da se ovom Zavodu obrate sa pismenim zahtjevom za refu...

  Čitaj više
 • image

  Radni sastanak sa Predsjednikom P/G Komore Federacije BiH

  Direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje Federacije BiH doc.dr.sci. Vlatka Martinović je dana 20.03.2019. godine u Uredu P/G komore Federacije BiH održala radni sastanak sa Predsjednikom P/G Komore Federacije BiH doc.dr.sc. Markom Šantićem. Sastanku su također nazočili Suada Kovačević rukovoditeljica službe za inozemno osiguranje ZZO F BIH i voditelj Centra za javne ovlasti P/G K F BiH Frano Čuvalo.   Razmatrana je problematika vezana za izdavanje BH obrazaca za detašira...

  Čitaj više
 • image

  Podrška Zavoda Projektu darivanja organa

  Donorska mreža u BiH i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u FBiH u saradnji sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar i Medicinskim fakultetom u Mostaru u povodu svjetskog dana bubrega organizira simpozij na temu: TRANSPLANTACIJA U BIH PUT PREMA EUROTRANSPLANTU 20.03.2019 u 13:00 Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru Program: - Prevencija i način liječenjabubrežne bolesti - Transplantacija u BiH ječer, danas, sutra - Transplantacija srca u BiH želje i mogučno...

  Čitaj više

Izdvojeni članci


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja

Izdvojeni dokumenti

Svi dokumenti